ΤΕΚΜΥ

Τεχνικές Εφαρμογές Κατασκευής Μονάδων Υγείας

Κατασκευες / Παγιες συντηρησεις

Η εταιρεία μας μπορεί να σας προσφέρει και να επισυνάψει μαζί σας, ετήσια ή οποιαδήποτε διάρκειας συμβόλαια, ακόμα και εφάπαξ συμβόλαια συντήρησης, που αφορούν οικοδομικές εργασίες & ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.