ΤΕΚΜΥ

Τεχνικές Εφαρμογές Κατασκευής Μονάδων Υγείας

Πιστοποιητικα

Η εταιρεία μας μπορεί να σας εκδώσει πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και να σας προτείνει λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Επίσης μπορεί να εκτελέσει τις απαραίτητες μετρήσεις και να σας εκδώσει πιστοποιητικά ασφαλής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης βάση του κανονισμού ΚΕΜΕ ή HD384.

Pistopoihtiko Deh